pss logo
zwin
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kształcenie odbywa się w zespole budynków Zamiejscowego Ośrodka dydaktycznego UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15, który został oddany do użytku w październiku 2010 roku.

Nowoczesne kolegium gwarantuje odpowiednią do liczby studentów infrastrukturę dydaktyczną złożoną z sal wykładowych (na 250 i 120 osób oraz mniejszych) oraz seminaryjnych - wyposażonych w sprzęt audiowizualny i multimedialny; laboratoriów kierunkowych, specjalnościowych i pracowni - umożliwiających swobodny dostęp do
stanowisk i aparatury.

 

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile UAM
ul. Kołobrzeska 15
64-920 Piła
tel. (067) 349-26-00
fax (067) 349-26-10
e-mail: pila@amu.edu.pl
www.pila.amu.edu.pl

 

Powrót